Klachtenprocedure Vanisecure Security Systems:

VaniSecure Security Systems streeft er altijd naar om je de best mogelijke dienstverlening te leveren. Mocht er toch iets niet geheel naar wens zijn dan willen we je vragen een klacht bij ons in te dienen. Maak je klacht als volgt schriftelijk per e-mail of per post aan ons kenbaar:

Per e-mail: [email protected]

Per post:

Vanisecure Security Systems
Postbox A1189
Keurenplein 41
1069CD Amsterdam

Vermeld bij de klacht altijd duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Na ontvangst van de klacht zullen wij deze onmiddellijk in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen 2 weken inhoudelijk te reageren op je klacht. Indien wij niet binnen 2 weken inhoudelijk kunnen reageren dan zullen wij je hiervan per e-mail of per post uiterlijk binnen 14 dagen op de hoogte stellen met een indicatie wanneer je een uitvoerig antwoord kan verwachten.